Protoieria IV Capitală

Protoieria Sector IV Capitală este o circumscripţie administrativ-bisericească, care cuprinde parohiile de pe raza Sectorului IV Bucureşti.
Întinderea teritorială a Protoieriei Sector IV Capitală este determinată de Adunarea Eparhială bisericească și cuprinde din punct de vedere administrativ teritorial 32 de parohii și Mănăstirea Radu Vodă. În cadrul acestor parohii slujesc 68 preoți şi 13 diaconi.

Schema cancelariei Protoieriei Sector IV Capitală:

 • Protoiereu – Pr. Ion Armaşi;
 • Secretar – Pr. Narcis Stupcanu;
 • Gestionar – Pr. Ciprian Mușat
 • Inspector Resurse Umane – Diac. Vlad Mîndru;
 • Economist – Ec. Gigica Romanescu;
 • Casier – Florica Smarandache;
 • Asistent social – Cristina Untaru;

Contact e-mail: secretariat.protoieriasector4@gmail.com

Protoiereul este conducătorul Protopopiatului și asigură legătura dintre parohie și Arhiepiscopie.

 1. Îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor din Protopopiat.
 2. Inspectează, cel puțin odată pe an, parohiile arondate verificând registrele, arhiva și biblioteca, starea bisericii și a altor bunuri bisericești, observând în același timp starea religioasă, morală și socială a parohiilor.
 3. Întocmește proces-verbal amănunțit asupra constatărilor făcute. Procesele Verbale vor fi consemnate în registre de inspecție ale parohiilor și apoi se vor înainta Arhiepiscopiei cu raport și propuneri.
 4. Supraveghează și călăuzește activitatea catehetică și pastorală a preoțimii.
 5. Îngrijește ca ordinele și dispozițiunile Centrului Eparhial să fie executate.
 6. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți.
 7. Aprobă clericilor din Protopopiat concedii până la 8 zile pe an.
 8. Întocmește un raport general anual, despre întreaga viață bisericească din Protopopiat, pe care-l înaintează Centrului Eparhial.
 9. Avizează asupra tuturor lucrărilor organelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării Centrului Eparhial.

Îndeplinește orice alte atribuțiuni date de către Centrul Eparhial.
Protopopul este reprezentantul oficial al Bisericii față de autoritățile Statului și îndeplinește sarcinile publice ce-i sunt atribuite prin legile, regulamentele și dispozițiile în vigoare. Protopopul are rolul de acuzator la Consistoriul Disciplinar Protopopesc.

 • Desene creștine și educative

  Vă punem la dispoziție câteva schițe cu imagini creștine și educative, care să vă ajute în proiectele pe care le desfășurați în cadrul parohiei cu micii creștini.

  Descoperiți desenele

 • Înscrie-ți copilul la ora de Religie

  Curtea Constituţională a României a decis (Decizia nr 669/2014) că participarea la ora de Religie se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau a tutorelui elevului minor.
  Cererea de înscriere la ora de Religie trebuie completată și depusă la secretariatul școlii până pe data de 6 martie 2015!

  Descarcă cererea de înscriere
 • Contact

  Protoieria Sector IV Capitală
  Str. Ion Cucuzel, nr. 2, Sector 4, Bucureşti +40732.673.276
  +40732.673.275 secretariat@protoieriasector4capitala.ro
  Trimite un mesaj
 • Asistență socială

  În cadrul Protoieriei Sector IV Capitală funcţionează un Birou de Asistenţă Socială, al cărui scop este desfășurarea unor activităţi în vederea sprijinirii morale și materiale a persoanelor aflate în dificultate.

  Contact
  Cristina Untaru
  Tel. 0761 783807
  untarucristina@yahoo.com
 • Facebook