Cerc Pastoral iunie 2015

Clericii Protoieriei Sector 4 Capitală s-au reunit ieri, 22 iunie, la Centrul cultural-misionar „Familia” de la Casa „Sfântul Pantelimon”. Ședința cercului pastoral-misionar a fost deschisă de părintele protoiereu Ion Armaşi, care a prezentat ordinea de zi şi a dat cuvântul primului conferenţiar, părin­tele Narcis Stupcanu de la Parohia „Sfânta Vineri”-Berceni, care a lecturat referatul intitulat „Preotul în relaţia cu credincioşii şi cu ceilalţi slujitori”. În referatul său, părintele Narcis Stupcanu le-a împărtăşit celor prezenţi gânduri cu privire la misiunea, responsabilitatea şi pericolele spirituale cu care se confruntă preotul în cadrul slujirii sale. În acest sens, referentul a pornit de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care i-a îndemnat pe toţi propovăduitorii să-i urmeze exemplul de a se face „tuturor toate”, ca măcar pe unii să-i mântuiască. Aceasta ar trebui să fie şi atitudinea preoţilor faţă de misiunea lor şi faţă de credincioşii care le-au fost încredinţaţi spre păstorire. Ulterior, referatul a prezentat mai multe citate din Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Scărarul şi alţi Părinţi ai Bisericii, menţionând slava deşartă care îi poate atinge pe clerici şi care poate dăuna misiunii pastorale. Cel de-al doilea referent, părintele Valentin Chesaru de la Parohia „Cuviosul Daniil Sihastrul”, a prezentat tema „Educaţia tinerilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur”. Părintele Chesaru a subliniat, cu citate din opera Sfântului Ioan Hrisostom, felul în care ar trebui să fie realizată educaţia copiilor creştini, prin mame credincioase şi rugătoare pentru odraslele lor. După cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, copiii trebuie păziţi de lucrurile pieritoare care îi înconjoară şi le pot deturna simţurile de la adevărata creştere, cea în Dumnezeu. Părinţii sunt direct responsabili pentru această creştere duhovnicească şi pentru păzirea copiilor de pericolele care vin din partea lumii.În continuare, alţi preoţi din protoierie au luat cuvântul, făcând anumite precizări cu privire la misiunea în rândul tinerilor. Părintele George Istodor a amintit despre pericolul pe care-l reprezintă marginalizarea creştinismului în societatea contemporană şi accentuarea neopăgânismului, exact inversul situaţiei de la începuturile creştinismului, atunci când păgânismul apunea. Părintele Adrian Niţă, slujitor la Biserica „Sfânta Ecaterina” şi duhovnic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a subliniat necesitatea cultivării valorilor morale în viitorii preoţi, pentru ca aceştia să se constituie în modele pentru credincioşii pe care îi vor păstori în viitor. În final, părintele Ion Iordache de la Parohia „Sfântul Spiridon”-Vechi a menţionat necesitatea înfiinţării pe lângă parohii, în afara centrelor sociale şi medicale, a şcolilor şi centrelor de creaţie, unde copiii şi tinerii să petreacă timpul frumos, sub streaşina bisericii.


Sursa: Ziarul LUMINA

  • Asistență Socială

    În cadrul Protoieriei Sector IV Capitală funcţionează un birou de Asistenţă Socială, având ca obiectiv desfășurarea unor activităţi în vederea sprijinirii morale și materiale a persoanelor aflate în dificultate.
    Asistent Social: Cristina Untaru
    untarucristina@yahoo.com

    Trimite un mesaj